Justyna Wolak

pedagog, logopeda
specjalista neurologopeda

więcej...

Profilaktyka logopedyczna – wczesna interwencja terapeutyczna

Wczesna interwencja logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci we wczesnym okresie ich rozwoju, czyli od urodzenia do 3 roku życia. W tym czasie obserwujemy najbardziej intensywny rozwój układu nerwowego - jest to najkorzystniejszy czas do stymulacji i wyrównywania nieprawidłowości w rozwoju mowy. Zajęcia mają na celu: stymulowanie prawidłowego rozwoju, zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Profilaktyka logopedyczna szczególnie istotna jest w przypadku dzieci urodzonych  przedwcześnie, w zamartwicy, z niską punktacją Apgar oraz z niską wagą urodzeniową.